SYTA POLĘDWICA

polędwica wieprzowa, jabłko – marynowane w cydrze